finRC.com - Team News and Media
about Team finRC

Team finRC consists of four RC racers. Members of the team are located in Jyväskylä, Finland and have started racing career in years 2008 and 2009. Right from the beginning one of the finRC's goals has been to show this fun hobby to crowds and try to recruit new hobbyists. Videos produced by finRC have been successful on national and international level.

Team finRC koostuu neljästä RC-kilpakuljettajasta. Tiimin jäsenet ovat aloitelleet kilpailemisen vuosina 2008 tai 2009 ja sen jälkeen toimineet aktiivisesti eri luokissa. Tavoitteena finRC:llä on ollut alusta asti tuoda lajia esille ja houkutella lisää harrastajia mukaan. finRC:n tuottamat videot ovat saavuttaneet suosiota niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.
Facebook shout out box